Dit zijn onze teams die deelnemen aan de nationale wedstrijden georganiseerd door Buldo. 
Iedereen die het wenst, kan zich inschrijven voor één van deze teams. Mits er jazz en ballet gevolgd wordt en er een grote gedrevenheid is. Want voor deze teams is er ook een wekelijks VERPLICHT repetitiemoment voorzien op vrijdagavond (of Zwalm donderdagavond).
Deze les is een extra inschrijvingsgeld van €160 per jaar. Hiermee worden er trainings aangekocht, danslessen voorzien...

Infobrochure teams 2022-2023