Specials

G-dans is een overkoepelende term voor dansen voor personen met een beperking. Wij specificeren ons op kinderen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Hoe laagdrempelig dans ook kan zijn, toch botsen sommige kinderen vaak aan tegen de verstandelijke beperking, omdat hun fysiek functioneren niet altijd evenredig loopt met die van leeftijdsgenoten. Anderen hebben het dan sociaal emotioneel wat moeilijker, waardoor dit dan weer te bepalend is om in een groep te functioneren van leeftijdsgenoten.

G-Dans is uniek, zo klein in aanbod, daar willen we iets aandoen!

Dansbeleving staat alvast centraal bij alle groepen. De basis beleving, het voelen van uitvoeren van dans tot de ervaring die aan de basis ligt van emoties, karakter, droombeelden, … en daar een choreo mee kunnen maken.