Musical


In deze echte musical les, maken kinderen spelenderwijs kennis met de drie facetten van de musical; 
- zang
- dans
- toneelspelen

Ze leren hun creativiteit te ontplooien en te gebruiken bij het spelen in een musical.